Freestyle.ee

Avalehele
Jutukasse
Galerii
Naljad
Hierarhia
10 käsku
IRC käsud
Statistika
Foorum


Viimati uuendatud:

03.09.2006
[19:06]


cleft.gif (178 bytes)


cright.gif (177 bytes)

IRC käsud

Põhikäsud:
/join #kanal - liitub #kanaliga
/kick #kanal nick - kickib kanalilt
/ban #kanal nick - paneb ban listi
/mode #kanal +o nick - opib kanalil (annab @'i)
/mode #kanal -o nick - deopib kanalil (võtab @'i)
/mode #kanal +h nick - halfopib kanalil (annab h)
/mode #kanal -h nick - dehalfopib kanalil (võtab h)
/mode #kanal +v nick - annab voice kanalil (annab +'i)
/mode #kanal -v nick - võtab voice kanalil (võtab +'i)
/mode #kanal +b nick - banib kanalil (nicki asemel võib panna ka hosti või IP)
/mode #kanal -b nick - unbanib kanalil (kui banimisel on kasutatud hosti või IP-d tuleks bani mahavõtmisel sama teha)
/me tegevus - kuvab sinu nici ja selle järele tegevuse mis kirjutasid
/msg nick text - saadab priva
/part #kanal põhjus - väljub kanalilt andes põhjuse
/quit põhjus - väljub kõigist kanalitest ja IRC-st andes põhjuse

Tähtsamad NickServi käsud:
/msg nickserv register parool e-mail - registreerib nick'i
/msg nickserv identify parool - parooli sisestus
/nickserv set password uusparool - parooli vahetamine

Memo saatmine/vastuvõtmine:
/memoserv send nick text - saadab memo
/memoserv read 1 - loed memo nr. 1
/memoserv del 1 - kustutad memo nr. 1

IRC käsud

#Freestyle:)


_


:)

© 2002 - Freestyle.ee
-- Web by AK -- - -- Idea by Villik --